Dasar Privasi

DASAR PRIVASI
PENGENALAN

1. iGoGet adalah perkhidmatan on dmand yang kami sediakan perkhidmatan penghantaran. kami menjenamakan semula dengan IGGFOOD sebelum ini. Aplikasi ini adalah mengenai semua perkhidmatan d mand. Aplikasi tersebut dimiliki oleh syarikat IGOGET TECHNOLOGIES. Dan laman web rasmi adalah www. IGOGET.MY DAN IGGFOOD.COM Untuk tujuan Dasar Privasi ini, kecuali dinyatakan sebaliknya, semua rujukan ke IGOGET TECHNOLOGIES dan IGOGET.MY merangkumi Syarikat dan Laman Web.

2. Syarikat menyediakan pelbagai perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menjalankan tugas dan tugas, seperti menyerahkan makanan, barang runcit, elektronik, bungkusan penghantaran (tidak lama lagi), iggride ehailling (segera) dan lain-lain ,.

3. Privasi anda di Internet sangat penting bagi kami. Kami tidak akan pernah berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga mana pun, tetapi kerana kami dapat mengumpulkan jenis maklumat tertentu mengenai pengguna kami, kami merasakan anda harus memahami sepenuhnya dasar kami dan terma dan syarat seputar penangkapan dan penggunaan maklumat tersebut. Penyataan privasi ini mendedahkan maklumat apa yang kami kumpulkan dan bagaimana kami menggunakannya.

4. Maklumat peribadi yang anda berikan di Laman Web akan digunakan hanya untuk tujuan yang dimaksudkan.

5. Dengan menggunakan Laman Web, anda bersetuju dengan amalan data yang dijelaskan selepas ini.

MAKLUMAT PERIBADI

6. Sebagai peraturan umum, Syarikat tidak mengumpulkan maklumat peribadi mengenai anda semasa anda melayari laman web, melainkan anda memilih untuk memberikan maklumat tersebut kepada kami. Mengemukakan maklumat peribadi melalui Laman Web adalah sukarela. Dengan berbuat demikian, anda memberi kebenaran kepada Syarikat untuk menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan yang dinyatakan. Walau bagaimanapun, tidak memberikan maklumat tertentu boleh mengakibatkan Syarikat tidak dapat memberikan anda Perkhidmatan (selepas ini ditakrifkan dalam Klausa 7).

7. Sekiranya anda memilih untuk memberikan kami maklumat peribadi di Laman Web, melalui kaedah seperti mengirimkan maklumat melalui Laman Web kami, menghubungi Syarikat dan / atau menghantar e-mel kepada kami di support@igoget.my dan enquiry@iggfood.com. saya, kami mungkin menggunakan maklumat tersebut untuk membantu kami memberikan anda maklumat dan / atau perkhidmatan (secara kolektif disebut sebagai ("Perkhidmatan")).
8. Kami juga boleh menggunakan maklumat peribadi untuk menanggapi mana-mana mesej dan / atau maklum balas anda. Maklumat yang mungkin kami terima dari anda berbeza-beza berdasarkan apa yang anda lakukan semasa mengunjungi Laman Web.

PENGUMPULAN MAKLUMAT PERIBADI

9. Dengan menggunakan Laman Web dan fungsinya, anda mungkin memberikan maklumat asas seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, nama, nombor telefon, alamat dan alamat e-mel anda yang membolehkan kami mengirim maklumat, memberikan kemas kini dan / atau memproses jenis Perkhidmatan yang anda mahukan.

10. Sekiranya anda mendaftar dengan Syarikat dan / atau membeli perkhidmatan melalui Syarikat, kami juga boleh mengumpulkan, antara lain, maklumat bil dan kad kredit.

11. Syarikat mendorong anda untuk mengkaji pernyataan privasi Laman Web yang anda pilih untuk dihubungkan ke dan dari Syarikat supaya anda dapat memahami bagaimana Laman Web tersebut mengumpulkan, menggunakan dan berkongsi maklumat anda ("Laman Web Pihak Ketiga"). Syarikat tidak bertanggungjawab untuk penyataan privasi atau kandungan lain di Laman Web Pihak Ketiga di luar Laman Web Syarikat.

SIFAT MAKLUMAT PERIBADI YANG KAMI Kumpulkan

12. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan yang mungkin anda berikan kepada kami meliputi, antara lain: -

12.1 ‘Mengenal pasti maklumat’ (iaitu nama, tarikh dan tempat lahir, jantina, umur);

12.2 ‘Maklumat hubungan’ (iaitu alamat rumah / pejabat, nombor telefon rumah / telefon bimbit / pejabat); dan

12.3 ‘Maklumat kewangan’ (iaitu akaun dan nombor bank, nombor kad kredit dan butiran).

13. Sebagai peraturan umum, anda berhak untuk tidak memberikan maklumat di atas ketika berurusan dengan Syarikat dan / atau ketika kami memberikan Perkhidmatan kepada anda. Namun, tidak memberikan maklumat tertentu boleh mengakibatkan, antara lain, ketidakmampuan untuk memberi anda Perkhidmatan.

MAKLUMAT YANG DIKUMPUL SECARA OTOMATIS

14. Kami mengumpulkan dan menyimpan sementara maklumat tertentu mengenai lawatan anda untuk penggunaan hanya untuk tujuan pengurusan dan keselamatan laman web. Kami mengumpulkan dan menganalisis maklumat ini kerana ini membantu kami merancang laman web yang lebih sesuai dengan keperluan anda. Kami juga secara automatik dapat mengumpulkan maklumat mengenai kandungan web yang anda lihat sekiranya terdapat ancaman keselamatan atau virus yang diketahui.

Maklumat tersebut merangkumi, antara lain: -

14.1 Nama domain internet dari mana anda mengakses Laman web kami (misalnya, "xcompany.com" jika anda menggunakan akaun akses internet peribadi, atau "yourschool.edu" jika anda menyambung dari domain pendidikan);

14.2 Alamat protokol internet ("IP") (nombor unik untuk setiap komputer yang disambungkan ke internet) dari mana anda mengakses Laman Web kami;

14.3 Jenis penyemak imbas yang digunakan untuk mengakses Laman Web kami;

14.4 Sistem operasi yang digunakan untuk mengakses laman web kami;

14.5 Tarikh dan masa anda mengakses Laman Web kami;

14.6 Pencari Sumber Sejagat ("URL") atau alamat halaman yang anda lawati;

14.7 Nama pengguna anda, jika ia digunakan untuk log masuk ke Laman Web; dan

14.8 Sekiranya anda melayari Laman Web ini dari yang lain

MAKLUMAT YANG DIKUMPULKAN UNTUK MENYELESAIKAN DAN MENYESUAIKAN (COOKIES)

15. ‘Cookie’ adalah fail kecil yang dipindahkan oleh laman web ke komputer anda untuk membolehkannya mengingat maklumat khusus mengenai sesi anda semasa anda berhubung. Komputer anda hanya akan berkongsi maklumat dalam kuki dengan Laman Web yang menyediakannya, dan tidak ada Laman Web lain yang dapat memintanya. Terdapat dua jenis kuki:

15.1 ‘Sesi’: Kuki sesi hanya bertahan selagi penyemak imbas web anda dibuka. Setelah anda menutup penyemak imbas anda, kuki akan dipadamkan. Laman web boleh menggunakan kuki sesi untuk tujuan teknikal seperti untuk membolehkan navigasi yang lebih baik melalui laman web ini, atau untuk membolehkan anda menyesuaikan pilihan anda untuk berinteraksi dengan laman web tersebut.

15.2 ‘Tetap’: Kuki berterusan disimpan di cakera keras pengguna untuk menentukan pengguna baru di laman web atau yang kembali.

PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

16. Syarikat mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi anda untuk mengendalikan Laman Web dan menyampaikan Perkhidmatan.

17. Syarikat tidak menjual, menyewa atau memajak senarai pelanggannya kepada pihak ketiga.

18. Syarikat boleh, dari semasa ke semasa, menghubungi anda bagi pihak, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pihak ketiga mengenai penawaran tertentu yang mungkin menarik bagi anda. Dalam kes tersebut, maklumat peribadi anda (iaitu e-mel, nama, alamat, nombor telefon) dipindahkan kepada pihak ketiga.

19. Syarikat boleh berkongsi data antara / dengan, antara lain, pihak ketiga untuk membantu melakukan analisis statistik menghantar e-mel kepada anda, memberikan sokongan pelanggan, atau mengatur penghantaran. Semua pihak ketiga tersebut dilarang menggunakan maklumat peribadi anda kecuali untuk memberikan Perkhidmatan ini kepada Syarikat dan mereka diminta untuk menjaga kerahsiaan maklumat anda.

20. Syarikat boleh melacak Laman Web dan halaman yang dikunjungi pengguna kami di dalam Syarikat, untuk menentukan perkhidmatan Syarikat apa yang paling popular. Data tersebut digunakan untuk menyampaikan konten dan iklan yang disesuaikan dalam Syarikat kepada pelanggan yang tingkah lakunya menunjukkan mereka berminat pada bidang subjek tertentu.

PENDEDAHAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

21. Maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami sama ada secara sukarela atau automatik seperti yang dijelaskan oleh perenggan di atas, boleh digunakan dan diungkapkan tanpa batasan, kepada pekerja, kakitangan, penanggung insurans, profesional, ejen, pembekal, subkontraktor dan / atau pihak lain yang kami anggap sesuai untuk tujuan dan dengan cara yang cukup diperlukan untuk pelaksanaan Perkhidmatan dan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

22. Maklumat peribadi boleh didedahkan dan / atau dibekalkan antara pihak ketiga. Apabila maklumat peribadi diungkapkan dan / atau dibekalkan antara pihak ketiga, semua terma dan syarat yang terkandung di sini akan berkuat kuasa untuk tujuan melindungi maklumat peribadi anda.

23. Pematuhan dengan syarat-syarat undang-undang untuk penegakan hukum, peraturan, perintah pengadilan, panggilan pengadilan, surat perintah pengadilan selama proses undang-undang atau sebaliknya dapat membuat kita perlu mengungkapkan maklumat peribadi.

24. Maklumat peribadi juga dapat digunakan untuk melindungi dan melindungi hak cipta, tanda dagang, hak undang-undang, hak harta intelek atau keselamatan Syarikat.

KESELAMATAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

25. Syarikat melindungi maklumat peribadi anda dari akses, penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan.

ANAK DI BAWAH KETIGA

26. Syarikat tidak secara sengaja mengumpulkan maklumat peribadi dari kanak-kanak di bawah usia tiga belas tahun. Sekiranya anda berumur di bawah tiga belas tahun, anda mesti meminta kebenaran ibu bapa atau penjaga anda untuk menggunakan Laman web ini.
OPT-OUT & UNSUBSCRIBE

27. Syarikat menghormati privasi anda dan memberi anda peluang untuk memilih untuk tidak menerima maklumat berkenaan dengan Perkhidmatan dengan menghubungi kami di enquiry@iggfood.com.my

PERUBAHAN

28. Syarat-syarat yang terkandung dalam Dasar Privasi ini boleh berubah dan tertakluk kepada pengubahsuaian dan pindaan. Semua pengubahsuaian dan masa perubahan dan pengubahsuaian akan tertakluk kepada arahan Syarikat sepenuhnya dan perubahan tersebut akan berlaku serta merta. Tiada pemberitahuan akan diberikan kepada anda sebelum perubahan dan / atau pengubahsuaian tersebut; Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mengkaji semula Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa.

HUBUNGI

29. Syarikat mengalu-alukan pertanyaan atau komen anda mengenai Syarat di atas.

Sila dapatkan kami di support@igoget.my atau enquiry@iggfood.com

Google Privacy Policy
==================
User Data, Personal and Sensitive Information

iGoGet Apps and all its contents under iGoGet Technologies may have Personal and sensitive user data includes, but isn't limited to, personally identifiable information, financial and payment information, authentication information, phonebook, contacts, device location, SMS and call related data, microphone, camera, and other sensitive device or usage data. Our app may handles nor sensitive user data, then applicable to the usage regulation of Google Play and its trademark terms that follows:

- Our Apps have a limit in access, collection, use, and sharing of personal or sensitive data acquired through the app to purposes directly to providing and improving the features of the app (e.g, user anticipated funtionality that is documented and promoted in the apps description in the Play Store). Our apps does'nt serving advertising and not associated any of google ads campaign.

- Users may read and agree with a privacy policy in both the Play Store Description and within our app itself. Our apps is not collecting user data for illegal usage, none of the personal and user data will be used, sell, and shares to other parties.

- This apps may allow the user to track the services by using location data, this is the way communication is made for the both our clients, store, and the rider itself vice-versa. This apps dont needs any phonebook and contacts access, somehow that permission maybe required for the apps to run. Access for media and files only applicable for user to upload the documents as verification purpose only. For the payment gateway, this apps not holding and collecting any financial records, credit card and debit card in our database. All the payment is processed and well managed by our payment gateway provider which is secured and encrypted. All the personal or sensitive data and transaction are secured, including transmitting it using modern cryptography (over HTTPS and SSL).

- This apps use a runtime permission request whenever available, prior to accessing data gated by Android permission.

- Under terms of Facebook privacy policy, we are not storing any important data that were considered as user private data, we just using Facebook login for user to easily to log in to our apps. User may request for data deletion by email, phone call, and such thing to us, we will delete upon user request and no longer keep the data on our database or any our apps.

Langgan surat berita kami